REL esinduskogu esimene istung Lundis 6-7 aprill

REL esinduskogu sai kokku Lundi Eesti Majas nädalavahetusel 6-7 aprill
REL representantskap hade möte i Lund´s Estniska hus 6-7 aprill

Det var ett 30-tal delegater närvarande på förhandlingarna och en ny styrelse och presidium för de kommande fyra åren valdes. Delegater från Gotland är Riina Noodapera och Indrek Saar. Denna gång var Indrek förhindrad att åka med men det kommer fler chanser. Presidiet består av Speaker Leelo Pukk, vice Riina Noodapera och Aho Rebas.
Det viktigaste som avhandlades på mötet och worshoppen var att arbeta fram frågeställningar och material till ESTO som äger rum i Helsingfors och Tallinn i anslutning till den stora sångarfesten i början av juli.

Här bilder från arbetsgrupperna, från festen och gruppbilder som togs på de olika avdelningarnas representanter.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Aastakoosolek ja Eesti 101-aastapäev Gotlandil

REL Gotlandi osakonna aastakoosolek ja Eesti 101-aastapäev peeti ära Aukonsul Riina Noodapera kodus. Päeva jooksul käis konsulaadist läbi ligi 20 inimest. Pakuti eestipäraseid suupisteid ja Sünnipäevakringlit.

REL Gotlandi juhatus 2019 näeb välja nii:
Esimees Riina Noodapera
Juhatuse liikmed
Anders Nilsson
Indrek Saar
Kaidi Flemström
Veljo Pärli

Koosolek kinnitas möödunud aasta tegevusaruande ja käesoleva aasta tegevusplaani.
Gotlandi Eesti seltsi tegevused toimuvad projektipõhiliselt tegevuste omafinantsieerimise alusel.

Koosolekul arutati 75 aastat põgenemisest ja 30 aastat Gotlandi Saaremaa sõprussidemetest 2019. Heli Kurist ja Riina Noodapera uurivad kas on võimalik aasta jooksul midagi nendel teemadel teha.
Uuteks saadikuteks REL:i esinduskogusse käesoleva neljaasta perioodiks on Riina Noodapera ja Indrek Saar valtud.
Riina Noodapera võtab osa RELi esimesest istungist Lundis 6-7 aprillil.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Laupäev 16 veebruari üritus Stockholmi Eesti Majas

Laupäeval 16. veebruaril kl 10-12 toimub Stockholmi Eesti Majas valmisdebatt. Kutsutud on köikide erakondade esindajad ja loodame rohket osavöttu. Teemadeks: topeltkondakondsus, väliskogukonna kaasamine Eesti arengusse, laste öigus emakeelele, välis-, keskkonna- ja julgeolekupoliitilised arengud Läänemere piirkonnas jm. Debatile järgneb REL poliitikakomisjoni liikmete löuna ja arutelu poliitikutega. 

Algusega kl 14:00 EV 101. aastapäeva aktus. Kell 19:00 on kontsert ”Naised köögis” vt infot sverigeesterna.se. Järgmisel päeval toimub samas Eesti organisatsioonide kongress/foorum.

 Jälgige programmi webis http://www.sverigeesterna.se

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Årsmöte och Estland 101 år 24 februari 2019

Välkomna till
RELGotland årsmöte 2019 som blir sammanslagen med uppmärksammandet av Estlands 101:a årsdag 24 februari hos Honorärkonsul Riina Noodapera i Hemse.
Årsmötet startar kl 13.00 med efterföljand estniskinspirerad förtäring. Anmälan krävs senast 18 februari på tel 0707757630 eller mail riina@noodapera.com
Hjärtligt välkomna nya och gamla medlemmar!

Teretulemast REL Gotlandi aastakoosolekule koos Eesti Vabariigi 101 aastapäeva vastuvõtuga konsul Riina Noodapera juures Hemses. Aastakoosolek kl 13.00 sellele järgneb EVA vastuvött koos Eestipäraste suupistetega.
registreerimine vajalik hiljemalt 18 veebruaril tel 0707757630 või e-post riina@noodapera.com
Kõik uued ja vanad liikmed on teretulemast!

Årsmötet gästas av
Carla Lomakka
Fotograf Praktikant
STATENS MARITIMA OCH TRANSPORTHISTORISKA MUSEER / SWEDISH NATIONAL MARITIME AND TRANSPORT MUSEUMS
Marinmuseum – Sjöhistoriska museet – Vasamuseet – Järnvägsmuseet

P.O. Box 48 | SE-371 21 Karlskrona
Tel: +46 (0)455 35 93 69

www.maritima.se
Som berättar om ett projekt hon har avseende Flykten från Baltikum.

Årsmöteshandlingar/aatakoosoleku dokumendid
Allkirjastatud eestikeelne protokoll 24 veebruar 2018
Dagordning årsmöte Päevakord 2019 02 24
Förslag till verksamhetsplan, tegevusplaan för 2019
Undertecknat årsmötesprotokoll 24 febr 2018 svenska
Verksamhetsberättelse Tegevusaruanne 2018

28336087_704246893298190_6693280278097365963_o[1]
Vi samvekar med Studieförbundet Vuxenskolan
Teeme koostööd Studieförbundet Vuxenskolaniga

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Filmvisning Narva 1944

FILMVISNING
NARVA 1944/Slaget om Estland

narva 002

Välkomna till Hemse Röda Korset Kupan
Storgatan 68 1 tr upp till ”Salen”

Söndagen den 28 oktober kl 15.00
Fika till självkostnadspris(30 kr i bössan) efter filmen

1940 invaderades Estland av Sovjetunionen och mängder av unga ester tvingades in i Röda armén. Året därpå kom tyskarna och tiotusentals estniska män gick med i kriget på tysk sida. När kriget återigen drog in över Baltikum 1944 möttes dessa soldater på slagfältet- estniska soldater i tysk uniform mötte estniska soldater i Röda armén- och striderna blev skoningslösa.

Filmen som är ca 90 minuter och har svensk text visas av Estlands Honorärkonsulat och REL Gotland/Sverigeesterna i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Anmäl gärna deltagande till Riina 0707757630

 

 

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Nutidsminnesmärke invigt i Alva

Lördagen den 29 september var det äntligen dags att inviga minnesmärket över Fokkern som landade på en åker i Alva 1 oktober 1944.

Läs foldern med informativ text här:
Tredelad folder om örnen

Och det som skrevs i Alvabladet inför händelsen

Alvabladet_nr 2_2018

Vädrets makter var med oss till skillnad mot dagen innan när P4Gotland intervjuade mig ”on location” ömsom regn och ömsom solsken.
Lördagen inleddes med en sista koll att allt var på plats och huvudgästerna anlänt till Blåkråkans Bed & Breakfast i Hemse. Skyltar färdiga på fyra språk att fästas i alla fyra väderstreck och soppan kokt. Riksdagsman på plats att avrunda det hela.

Konsulatet framför sitt tack till Länsstyrelsen Gotland, Alva Hembygdsförening och bröderna Olavi, Eero och Mati Lepp och deras familjer för att detta har kunnat förverkligas.

Läs referatet som skickats in till GT GA och Helagotland här:

GF2_8146

Bildtext: från vänster Lars Westman, författare till boken Örnen har landat på en åker- piloten som flög mot friheten, Riina Noodapera, Estlands honorärkonsul på Gotland, Lars Thomsson, Eero Lepp och Olavi Lepp, två av Eduard Lepp´s söner som bidragit till att boken och minnesmärket kommit till. Foto Gunnar Fardelin.

Minnesmärke om vår nutidshistoria invigd i Alva

Vädrets makter var på vår sida denna viktiga dag i slutet av september 2018. Det är 100 år sedan Estland blev en fri republik och 74 år sedan som 30 000 människor flydde från landet i bräckliga fartyg över havet mot frihet i väst, efter det att Sovjetunionens ockupation blev ett faktum. Över 10 000 personer tog sig till Gotland och togs emot under några blåsiga septemberveckor från Fårö fyr i norr till Hoburgen i söder. Många kom till Slite ledda av röken från cementfabrikens skorstenar. En del hamnade på Gotska Sandön och blev bogserade till Fårösund och vidare mot arbete och familjebildning på svenska fastlandet. Men alla kom inte med båtar. Flera flygplan landade på olika platser på Gotland. En av dem var Eduard Lepp med besättning som med sitt närapå skrotfärdiga Fokkerplan tog mark vid Kauparve gård i Alva den 1 oktober 1944. Om det finns en bok skriven av Lars Westman, Örnen har landat på en åker- piloten som flög mot friheten.
För att göra en lång historia kort så byggde sönerna till flygaren en modell av planet och skänkte den till Alva Hembygdsförening för att påminna världen om vad som hände hösten 1944 på Gotland.
Historien är värd att bevara och berätta. Man glömmer så fort.
Estlands honorärkonsul på Gotland, Riina Noodapera, hade den äran att följa processen från idé till invigning i Alva denna soliga lördag i september 2018. Med sig hade hon två söner till flygaren, Olavi och Eero Lepp och författaren till boken om Örnen, Lars Westman att förrätta invigningen. Ett 70-tal personer bevittnade händelsen. Lars Thomsson, med anknytning till Estland via sin släkt som härstammar från Dagösvenskarna som blev hänvisade mark i Ukraina på 1700-talet och grundade Gammalsvenskbyn, knöt ihop det hela med att påminna om hur de återvändande Svenskbyborna togs emot i Trelleborg 1929 som banade väg för hur svensk migrationspolitik skulle se ut. Då var man beredd när esterna kom hösten 1944 och efter det flyktingar som sökte sig till Sverige i modern tid.

Nedan bilder tagna av Göran Hellström, Gunnar Fardelin, Sam Thomsson och Riina Noodapera från invigningsaktiviteten 29 september 2018. Efter presentationer av dagens program och talare, visning av platsen för landningen och info om bokens tillkomst fick vi en god och stärkande surkålssoppa!

Och som alla projekt avslutades vårt med KALAS på konsulatet för de närmast inblandade. Det ska nog bli en tradition.
Konsulatet samverkar kring arrangemang med Studieförbundet Vuxenskolan.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Kotkas on maandunud põllul

Fokkern i luften GT GA

Sellist pealkirja kannab raamat mis ilmus 70 aastat peale põgenemist Baltikumist.
Septembris 1944 põgenes 30 000 inimest peamiselt Eestist ja Lätist, üle mere Rootsi. Rohkem kui 10 000 võeti vastu Gotlandi rannikul. Perekond Lepp jõudis pärale ja sai Rootsis uut elu alustada. Ema Salme ja tema kaks poega olid põgenenud kalapaadis ja randunud Spillersbodas Roslagenis. Isa Eduard Lepp põgenes pommilenukis ja maandus põllul Alvas, Hemse ligidal.
Kui venelased Eesti okupeerisid 1940, olid eestlased sunnitud alla andma. Kui hiljem sakslased 1941 sisse tungisid, vaadati neid kui vabastajaid. Eesti lendurid läksid saksa üksustesse ja jätkasid võitlust venelaste vastu. Nendest üks oli Eduard Lepp. Viibides missioonil, kasutas ta juhust suunata kurss Gotlandile ja ta maandus Ahlsteni talu põllul, Alvas 1 oktoobril 1944. Perekond ühines temaga hiljem ja nad kolisid Saltsjöbadenisse.

Eduardi kolme poja, Olavi, Eero ja Mati algatusel koos kirjaniku ja ajakirjaniku Lars Westmanniga, sai kirjutatud raamat Kotkast ja valmistatud mudel lennukist. Nüüd on mudel maandunud Rikard Ahlsteni talus ja saab hiljem omale koha Alva Koduloo muuseumi lähedusse (Alva Hembygdsmuseum) .

Tseremoonia toimub 29. septembril 2018 kell 13.00. Perekond Lepp on kinkinud mälestusmärgi Alva Hembygdsmuseumile.

2018. a. tähistab Eesti Vabariik 100. aasta juubelit iseseisvuse  väljakuulutamisest 24. veebruaaril 1918. Mälestusmärk on osa Eesti ajaloost Gotlandil. Läänivalitsus toetab projekti, mis tõstab esile osa meie lähiajaloost ja sündmustest Teises maailmasöjas, mis on otsustavalt mõjutanud Läänemere ümbrust.

Eesti aukonsul Gotlandil/Riina Noodapera

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar